Mã Chứng Khoán   Tin tức  

DAP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

HNX - 06/05/2021 11:23:02
DAP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DAP của CTCP Đông Á như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 13/05/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/05/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
          - Tỷ lệ thực hiện: 20% (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 28/05/2021
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Đông Á - Lô F1-F2-F3-KT1 Cụm Công nghiệp Đắc Lộc, xã Vĩnh Phương, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa từ ngày 28/05/2021 (giờ hành chính) và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Tin tức về DAP

Tin tức cùng ngành