Mã Chứng Khoán   Tin tức  

IHK: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HNX - 06/05/2021 11:36:38
IHK: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu IHK của CTCP In Hàng không như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/05/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến 22/06/2021 – 30/06/2021
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần In Hàng không, địa chỉ: Số 200 – Nguyễn Sơn – Phường Bồ Đề - Quận Long Biên – Hà Nội
          - Nội dung họp: Công ty sẽ gửi thông báo sau

Tin tức về IHK

Tin tức cùng ngành