Mã Chứng Khoán   Tin tức  

SVC: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

HOSE - 06/05/2021 11:37:43
SVC: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (mã CK: SVC) như sau:


Tài liệu đính kèm
 93339_o-chuc-dhcd-2021.pdf

Tin tức về SVC

Tin tức cùng ngành