Mã Chứng Khoán   Tin tức  

NVT: Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Đỗ Thị Thúy Hường

HOSE - 06/05/2021 11:38:04
NVT: Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Đỗ Thị Thúy Hường

Đỗ Thị Thúy Hường báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay như sau:


Tài liệu đính kèm
 93347_o-Thi-Thuy-Huong.pdf

Tin tức về NVT

Tin tức cùng ngành