Mã Chứng Khoán   Tin tức  

DPR: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021

HOSE - 06/05/2021 11:38:25
DPR: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021

 Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
 93350_thuong-nien-2021.pdf

Tin tức về DPR

Tin tức cùng ngành