Mã Chứng Khoán   Tin tức  

DCI: Nguyễn Văn Vũ - Kế toán trưởng - đã bán 25.203 CP

HNX - 06/05/2021 11:38:47
DCI: Nguyễn Văn Vũ - Kế toán trưởng - đã bán 25.203 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Vũ
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Kế toán trưởng
- Mã chứng khoán: DCI
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 28.703 CP (tỷ lệ 1,32%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 26.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 25.203 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3.500 CP (tỷ lệ 0,16%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: hết thời gian đăng ký giao dịch nhưng không còn CP đăng ký giao dịch
- Ngày bắt đầu giao dịch: 31/03/2021
- Ngày kết thúc giao dịch: 31/03/2021.

Tin tức về DCI

Tin tức cùng ngành