Mã Chứng Khoán   Tin tức  

BWE: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Thị Ngọc Thanh

HOSE - 06/05/2021 11:50:29
BWE: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Thị Ngọc Thanh

Nguyễn Thị Ngọc Thanh thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương như sau:


Tài liệu đính kèm
 62400_n-Thi-Ngoc-Thanh.pdf

Tin tức về BWE

Tin tức cùng ngành