Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Quyết định về việc chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CTCH2103

HOSE - 06/05/2021 11:56:47
Quyết định về việc chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CTCH2103

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định về việc chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền.TCH.KIS.M.CA.T.05 (mã CK: CTCH2103) do Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam phát hành như sau:


Tài liệu đính kèm
  60514_niem-yet-lan-dau.pdf

Tin tức về TCH

Tin tức cùng ngành