Mã Chứng Khoán   Tin tức  

RDP: Nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ

HOSE - 06/05/2021 12:06:47
RDP: Nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ

Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding thông báo Nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ  như sau:


Tài liệu đính kèm
 60724_g-von-DL-Cong-ty.pdf

Tin tức về RDP

Tin tức cùng ngành