Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VIP: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

HOSE - 06/05/2021 13:55:31
VIP: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO (mã CK: VIP) như sau:


Tài liệu đính kèm
 15358_tham-du-DHDCD-TN.pdf

Tin tức về VIP

Tin tức cùng ngành