Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Quyết định về việc chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CTCH2102

HOSE - 06/05/2021 14:50:48
Quyết định về việc chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CTCH2102

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định về việc chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CTCH01MBS21CE (mã CK: CTCH2102) do Công ty Cổ phần Chứng khoán MB phát hành như sau:


Tài liệu đính kèm
  94336_--QD-niem-yet-CW.pdf

Tin tức về TCH

Tin tức cùng ngành