Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VTB: Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

HOSE - 06/05/2021 16:43:35
VTB: Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình công bố Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
 52652_-LE-CONG-TY-2021.pdf
 52653_BB-DHDCD-TN-2021.pdf
 52655_au-Chu-tich-HDQT.pdf
 52655_G20HC490QT202021.pdf
 52656_AM-VIEC-BKS-2021.pdf
 52657_-TRI-NOI-BO-2021.pdf

Tin tức về VTB

Tin tức cùng ngành