Mã Chứng Khoán   Tin tức  

PNC: Thông báo và Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021

HOSE - 06/05/2021 17:46:34
PNC: Thông báo và Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021

Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam công bố thông báo và Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
 43419_HDCD-Thuong-Nien.pdf

Tin tức về PNC

Tin tức cùng ngành