Mã Chứng Khoán   Tin tức  

ITD: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Lê Thị Ngọc Phượng

HOSE - 06/05/2021 17:57:07
ITD: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Lê Thị Ngọc Phượng

Lê Thị Ngọc Phượng báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong như sau:


Tài liệu đính kèm
 43636_-Thi-Ngoc-Phuong.pdf

Tin tức về ITD

Tin tức cùng ngành