Mã Chứng Khoán   Tin tức  

ITD: Nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

HOSE - 06/05/2021 17:58:28
ITD: Nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

 Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong thông báo Nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
 43655_huc-DHDCDTN-2021.pdf

Tin tức về ITD

Tin tức cùng ngành