Mã Chứng Khoán   Tin tức  

PDR: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

HOSE - 06/05/2021 20:52:24
PDR: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

 Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành như sau:


Tài liệu đính kèm
 101422_ng-CP-29-04-2021.pdf

Tin tức về PDR

Tin tức cùng ngành