Mã Chứng Khoán   Tin tức  

ASM: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

HOSE - 06/05/2021 20:54:29
ASM: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

 Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai công bố Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
 100334_HOP-DHDCDTN-2021.pdf
 100335_HOP-DHDCDTN-2021.pdf

Tin tức về ASM

Tin tức cùng ngành