Mã Chứng Khoán   Tin tức  

Quý I/2021, PV Power (POW) giảm lỗ tỷ giá giúp lợi nhuận tăng 12,1% lên 566,3 tỷ đồng

DTCK - 06/05/2021 21:19:14
Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (Mã chứng khoán: POW - sàn HOSE) công bố báo cáo tài chính quý I/2021.

Theo đó, trong quý I/2021, PV Power ghi nhận doanh thu đạt 7.661 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 566,3 tỷ đồng, lần lượt giảm 3,9% và tăng 12,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm 12,8% về còn 11,4%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 14,1% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 144,1 tỷ đồng về 875,8 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm mạnh 61,5% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 252,4 tỷ đồng về 158,2 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 73%, tương ứng tăng 55,9 tỷ đồng lên 132,5 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, hoạt động kinh doanh nghiệp chính suy giảm, lợi nhuận tăng chủ yếu do chi phí tài chính bất ngờ giảm mạnh tới 252,4 tỷ đồng nên dẫn tới lợi nhuận tăng.

Doanh nghiệp có thuyết minh cơ cấu chi phí tài chính trong đó chi phí lãi vay từ các ngân hàng/tổ chức tín dụng khác giảm từ 207,3 tỷ đồng về còn 109,5 tỷ đồng, tức giảm 97,8 tỷ đồng; lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện giảm từ 136,1 tỷ đồng về còn 1,1 tỷ đồng, tức giảm 135 tỷ đồng. Như vậy, lợi nhuận trong kỳ tăng trưởng chủ yếu do giảm lỗ tỷ giá so với cùng kỳ năm trước.

Tính tới 31/3/2021, tổng tài sản của POW tăng 6,5% lên 57.569,2 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tài sản cố định đạt 33.920,5 tỷ đồng, chiếm 58,9% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 10.189,8 tỷ đồng, chiếm 17,7% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 8.761,3 tỷ đồng, chiếm 15,2% tổng tài sản.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 29/4, cổ phiếu POW tăng 100 đồng lên 12.300 đồng/cổ phiếu.

Tin tức về POW

Tin tức cùng ngành