Mã Chứng Khoán   Tin tức  

POW: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 1/2021 so với quý 1/2020

HOSE - 06/05/2021 22:04:19
POW: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 1/2021 so với quý 1/2020

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP thông báo giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 1/2021 so với quý 1/2020 như sau:


Tài liệu đính kèm
 63537_KQKD-Quy-I--2021.pdf

Tin tức về POW

Tin tức cùng ngành