Mã Chứng Khoán   Tin tức  

BFC: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

HOSE - 07/05/2021 02:03:31
BFC: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền thông báo Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
 21345_thuong-nien-2021.pdf

Tin tức về BFC

Tin tức cùng ngành