Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HU1: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 1/2021 so với quý 1/2020

HOSE - 07/05/2021 08:52:06
HU1: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 1/2021 so với quý 1/2020

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1 công bố giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 1/2021 so với quý 1/2020 như sau:


Tài liệu đính kèm
 24413_h-KQKD-quy-12021.pdf

Tin tức về HU1

Tin tức cùng ngành