Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VAF: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

HOSE - 07/05/2021 15:52:41
VAF: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Phân lân Nung chảy Văn Điển thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
 104341_op-DHDCD-TN-2021.pdf

Tin tức về VAF

Tin tức cùng ngành