Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CTF: Biên bản họp Ban kiểm soát về việc bầu Trưởng BKS

HOSE - 02/07/2021 23:34:25
CTF: Biên bản họp Ban kiểm soát về việc bầu Trưởng BKS

 Công ty Cổ phần City Auto thông báo Biên bản họp Ban kiểm soát về việc bầu Trưởng BKS như sau:


Tài liệu đính kèm
 113414_B-bau-Truong-BKS.pdf

Tin tức về CTF

Tin tức cùng ngành