Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CTF: Thông báo về việc thay đổi nhân sự HĐQT và Ban Kiểm soát

HOSE - 02/07/2021 23:35:37
CTF: Thông báo về việc thay đổi nhân sự HĐQT và Ban Kiểm soát

 Công ty Cổ phần City Auto thông báo về việc thay đổi nhân sự HĐQT và Ban Kiểm soát như sau:


Tài liệu đính kèm
  113427_n-su-HDQT-va-BKS.pdf

Tin tức về CTF

Tin tức cùng ngành