Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CIG: Thông báo về việc ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2021

HOSE - 03/07/2021 14:45:45
CIG: Thông báo về việc ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2021

Công ty Cổ phần COMA18 thông báo về việc ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
 53532_em-toan-nam-2021.pdf

Tin tức về CIG

Tin tức cùng ngành