Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HDC: Thông báo về việc mua lại trái phiếu trước hạn

HOSE - 05/07/2021 20:11:01
HDC: Thông báo về việc mua lại trái phiếu trước hạn

Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo về việc mua lại trái phiếu trước hạn như sau:


Tài liệu đính kèm
  43909_-phieu-truoc-han.pdf

Tin tức về HDC

Tin tức cùng ngành