Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CIG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Thị Lộc Phú

HOSE - 06/07/2021 06:44:40
CIG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Thị Lộc Phú

Nguyễn Thị Lộc Phú báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần COMA18 như sau:


Tài liệu đính kèm
 43702_--Nguyen-Loc-Phu.pdf

Tin tức về CIG

Tin tức cùng ngành