Mã Chứng Khoán   Tin tức  

SJ1: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

HNX - 06/07/2021 12:48:05
SJ1: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SJ1 của CTCP Nông nghiệp Hùng Hậu như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/06/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/06/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
          - Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 30/06/2021
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Nông Nghiệp Hùng Hậu: 1004A Âu Cơ, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú, TP. HCM (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 30/06/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Tin tức về SJ1

Tin tức cùng ngành