Mã Chứng Khoán   Tin tức  

BFC: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2021

HOSE - 06/07/2021 13:03:39
BFC: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2021

Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền thông báo  ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
 60314_an-BCTC-nam-2021.pdf

Tin tức về BFC

Tin tức cùng ngành