Mã Chứng Khoán   Tin tức  

POW: Thông báo về việc Ông Phan Đại Thành không còn là người nội bộ công ty

HOSE - 15/07/2021 16:27:36
POW: Thông báo về việc Ông Phan Đại Thành không còn là người nội bộ công ty

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP thông báo về việc Ông Phan Đại Thành không còn là người nội bộ công ty như sau:


Tài liệu đính kèm
 35141_-la-nguoi-noi-bo.pdf

Tin tức về POW

Tin tức cùng ngành