Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HDC: Thông báo ký hợp đồng về việc cung cấp và sử dụng tín dụng

HOSE - 15/07/2021 18:12:33
HDC: Thông báo ký hợp đồng về việc cung cấp và sử dụng tín dụng

Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo ký hợp đồng về việc cung cấp và sử dụng tín dụng như sau:


Tài liệu đính kèm
 52850_-dong-voi-TPBANK.pdf

Tin tức về HDC

Tin tức cùng ngành