Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CIG: Giải trình LNST quý 2/2021 so với cùng kỳ năm trước

HOSE - 19/07/2021 10:12:18
CIG: Giải trình LNST quý 2/2021 so với cùng kỳ năm trước

Công ty Cổ phần COMA18 giải trình LNST quý 2/2021 so với cùng kỳ năm trước như sau:


Tài liệu đính kèm
 

55221_op-nhat-tong-hop.pdf

BCTC quý 2/2021 tổng hợp 

BCTC quý 2/2021 hợp nhất

Tin tức về CIG

Tin tức cùng ngành