Mã Chứng Khoán   Tin tức  

ASM: Nghị quyết HĐQT về việc chia cổ tức năm 2019 và năm 2020

HOSE - 23/07/2021 12:09:28
ASM: Nghị quyết HĐQT về việc chia cổ tức năm 2019 và năm 2020

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai công bố Nghị quyết HĐQT về việc chia cổ tức năm 2019 và năm 2020 như sau:


Tài liệu đính kèm
 14226_9c2020193B202020.pdf

Tin tức về ASM

Tin tức cùng ngành