Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HVX: Thông báo về việc ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2021

HOSE - 23/07/2021 19:09:35
HVX: Thông báo về việc ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2021

Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân thông báo về việc ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
 44259_an-BCTC-Nam-2021.pdf