Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CTF: Giải trình chênh lệch LNST quý 2/2021 so với cùng kỳ năm trước

HOSE - 23/07/2021 23:12:12
CTF: Giải trình chênh lệch LNST quý 2/2021 so với cùng kỳ năm trước

Công ty Cổ phần City Auto giải trình chênh lệch LNST quý 2/2021 so với cùng kỳ năm trước như sau:


Tài liệu đính kèm
 

35708_u-thue-Quy2-2021.pdf

CTF_BCTC quý 2/2021 (RL)

CTF_BCTC quý 2/2021 (HN)

Tin tức về CTF

Tin tức cùng ngành