Mã Chứng Khoán   Tin tức  

KOS: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2021

HOSE - 27/07/2021 10:17:24
KOS: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2021

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần KOSY (mã CK: KOS) như sau:


Tài liệu đính kèm
 101406_-Bat-Thuong-2021.pdf

Tin tức về KOS

Tin tức cùng ngành