Mã Chứng Khoán   Tin tức  

HVX: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

HOSE - 27/07/2021 10:18:14
HVX: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân (mã CK: HVX) như sau:


Tài liệu đính kèm
 101410_m-2020-Bang-Tien.pdf

Tin tức về HVX

Tin tức cùng ngành