Mã Chứng Khoán   Tin tức  

NHP: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của các tổ chức đăng ký giao dịch không công bố thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HNX - 27/07/2021 10:51:58
NHP: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của các tổ chức đăng ký giao dịch không công bố thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Tài liệu đính kèm
  000000010704888_2425tb_20210726_1.PDF

Tin tức về NHP

Tin tức cùng ngành