Mã Chứng Khoán   Tin tức  

PGD: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua sửa đổi, bổ sung giá khí 6 tháng cuối năm 2021

HOSE - 27/07/2021 17:10:41
PGD: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua sửa đổi, bổ sung giá khí 6 tháng cuối năm 2021

Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam công bố Nghị quyết HĐQT về việc thông qua sửa đổi, bổ sung giá khí 6 tháng cuối năm 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
 33025_-bo-sung-gia-khi.pdf

Tin tức về PGD

Tin tức cùng ngành