Mã Chứng Khoán   Tin tức  

SJD: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua BCTC quý II, 6 tháng đầu năm 2021 trước kiểm toán

HOSE - 27/07/2021 17:12:56
SJD: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua BCTC quý II, 6 tháng đầu năm 2021 trước kiểm toán

 Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua BCTC quý II, 6 tháng đầu năm 2021 trước kiểm toán như sau


Tài liệu đính kèm
 33039_ang-dau-nam-2021.pdf

Tin tức về SJD

Tin tức cùng ngành