Mã Chứng Khoán   Tin tức  

GEG: Thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HOSE - 27/07/2021 17:14:17
GEG: Thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (mã CK: GEG) như sau


Tài liệu đính kèm
 33100_ay-YK-CD-bang-VB.pdf

Tin tức về GEG

Tin tức cùng ngành