Mã Chứng Khoán   Tin tức  

TMT: Thông báo tạm hoãn tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021

HOSE - 27/07/2021 17:53:07
TMT: Thông báo tạm hoãn tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021

Công ty Cổ phần Ô tô TMT thông báo tạm hoãn tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 như sau:


Tài liệu đính kèm
 22514_ngay2030.07.2021.pdf

Tin tức về TMT

Tin tức cùng ngành