Mã Chứng Khoán   Tin tức  

VPD: Thông báo và Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC để thực hiện quyền nhận cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền

HOSE - 27/07/2021 17:54:12
VPD: Thông báo và Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC để thực hiện quyền nhận cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền

Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam công bố thông báo và Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC để thực hiện quyền nhận cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền như sau:


Tài liệu đính kèm
 22522_2-2020-bang-tien.pdf

Tin tức về VPD

Tin tức cùng ngành