Mã Chứng Khoán   Tin tức  

POW: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 2/2021 so với quý 2/2020

HOSE - 05/08/2021 13:34:08
POW: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 2/2021 so với quý 2/2020

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP công bố giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 2/2021 so với quý 2/2020 như sau:


Tài liệu đính kèm
 

20026_inh-KQKD-Q2.2021.pdf

Báo cáo tài chính quý 2/2021 (riêng lẻ)

Báo cáo tài chính quý 2/2021 (hợp nhất)

Tin tức về POW

Tin tức cùng ngành