Mã Chứng Khoán   Tin tức  

ILB: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 2/2021 so với quý 2/2020

HOSE - 05/08/2021 18:44:04
ILB: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 2/2021 so với quý 2/2020

Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng - Long Bình thông báo giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 2/2021 so với quý 2/2020 như sau:


Tài liệu đính kèm
 

71915_inh-KQKD-Q2.2021.pdf

ILB: BCTC quý 2/2021 (RL)

ILB: BCTC quý 2/2021 (HN)

Tin tức về ILB

Tin tức cùng ngành