Mã Chứng Khoán   Tin tức  

CTF: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng

HOSE - 05/08/2021 19:39:29
CTF: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng

 Công ty Cổ phần City Auto công bố Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng như sau: 


Tài liệu đính kèm
 20940_hinh-su-dung-von.pdf

Tin tức về CTF

Tin tức cùng ngành