Mã Chứng Khoán   Tin tức  

POW: Thông báo ký hợp đồng với tổ chức kiểm toán năm 2021, 2022 và 2023

HOSE - 10/08/2021 18:38:50
POW: Thông báo ký hợp đồng với tổ chức kiểm toán năm 2021, 2022 và 2023

 Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP thông báo ký hợp đồng với tổ chức kiểm toán năm 2021, 2022 và 2023 như sau:


Tài liệu đính kèm
 52442_m-2021-2022-2023.pdf

Tin tức về POW

Tin tức cùng ngành