Mã Chứng Khoán   Tin tức  

GCB: Đỗ Khoa Mỹ Linh - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đã bán 251.090 CP

HNX - 11/08/2021 10:14:29
GCB: Đỗ Khoa Mỹ Linh - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đã bán 251.090 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đỗ Khoa Mỹ Linh
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: GCB
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 251.090 CP (tỷ lệ 6,22%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 251.090 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 251.090 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 27/07/2021
- Ngày kết thúc giao dịch: 06/08/2021.

Tin tức về GCB

Tin tức cùng ngành