Mã Chứng Khoán   Tin tức  

GCB: Lương Thị Thanh - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã bán 60.872 CP

HNX - 11/08/2021 10:15:25
GCB: Lương Thị Thanh - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã bán 60.872 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lương Thị Thanh
- Mã chứng khoán: GCB
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 60.872 CP (tỷ lệ 1,51%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Lương Duy Vân
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Em ruột
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 341.808 CP (tỷ lệ 8,46%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 60.872 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 60.872 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 27/07/2021
- Ngày kết thúc giao dịch: 06/08/2021.

Tin tức về GCB

Tin tức cùng ngành