Mã Chứng Khoán   Tin tức  

GCB: Nguyễn Thị Thanh Trà - người có liên quan đến Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đã bán 10.000 CP

HNX - 11/08/2021 10:16:20
GCB: Nguyễn Thị Thanh Trà - người có liên quan đến Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đã bán 10.000 CP
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Thanh Trà
- Mã chứng khoán: GCB
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 10.000 CP (tỷ lệ 0,25%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Trọng Phát
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Con
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 670.568 CP (tỷ lệ 16,6%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 10.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 28/07/2021
- Ngày kết thúc giao dịch: 06/08/2021.

Tin tức về GCB

Tin tức cùng ngành